​Hjernehelse er et nytt begrep i Norge og vi håper at denne statusrapporten kan være et nyttig verktøy for både aktører i helsetjenesten, brukerorganisasjoner og samfunnet forøvrig.  Hjernehelse er et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer, skader og tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet. Rapporten handler mest om helsetjenester, men andre sektorer er også sentrale i tverrfaglige og koordinerte tjenestetilbud.

Kartlegging av behandlings- og tjenestetilbudet til personer som har diagnoser som er definert under begrepet hjernehelse (PDF)

Dialogkonferanse om hjernehelse 07.11.2016 (PDF)

Fant du det du lette etter?​