Rapporten inneholder forslag om målområder, mål og virkemidler for å nå målene i Nasjonal kreftstrategi 2013–2017 (regjeringen.no).

Rapporten beskriver hvilke hovedutfordringer og utviklingstrekk vi står overfor når det gjelder:

  • forebygging av kreft i befolkningen.
  • utredning, behandling og oppfølgning av pasienter og pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
  • kunnskap, forskning og innovasjon.

I rapporten legges avgjørende vekt på utvikling av standardiserte pasientforløp som virkemiddel for å heve kvaliteten og legge grunnlag for sammenhengende tjenester og god samhandling.

Gode pasientforløp er avhengig av gode kommunikasjonsverktøy, IKT-løsninger, tilstrekkelig kapasitet og rett kompetanse i alle ledd i helsetjenesten.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene og brukerorganisasjonene.

Fant du det du lette etter?​