Rapporten inneholder forslag til organisering og gjennomføring av spesialistutdanningen for de spesialitetene som i hovedsak praktiserer utenfor helseforetak. Dette gjelder spesialitetene allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin (ASA). Innledningsvis redegjør vi for oppdraget som er utgangspunktet for denne rapporten og premissene for oppdraget (kap. 1).

Vi beskriver forskjeller ved spesialisering i sykehus og utenfor sykehus og konsekvenser for ASA-spesialitetene (kap. 2). Denne beskrivelsen reiser noen problemstillinger og danner utgangspunkt for diskusjon om ulike alternativer og forslag til løsninger for ASA-spesialitetene (kap. 4).

Selv om hovedfokuset i utredningen er på videre spesialisering etter felles del 1, dvs. del 3 for ASA-spesialitetene, diskuterer vi også noen forhold ved gjennomføring av del 1 i kommunen som ennå ikke er regulert, og foreslår løsninger for del 1 (kap. 3). Økonomiske og adminstrative konsekvenser av forslagene blir drøftet (kap. 5) og til slutt gjør vi rede for hvordan våre forslag til rammer for organisering og gjenomføring kan tas inn i spesialistforskriften (kap. 6).

Fant du det du lette etter?​