Last ned PDF (12. MB)
Helsedirektoratet fikk i 2015 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede forhold rundt spesialistutdanningen av tannleger. 
Dette oppdraget er så langt delt i tre trinn: 
  • Trinn 1: «Organisering og gjennomføring av spesialistutdanning for tannleger – høsten 2015» (IS-2764). Rapport oversendt HOD oktober 2016. 
  • Trinn 2: «Forslag til en eller flere modeller for et integrert samarbeid om den kliniske delen av spesialistutdanningen for tannleger mellom universitetene og de regionale odontologiske kompetansesentrene» (IS-2758). Rapport oversendt HOD juli 2018, herunder «Forslag til endringer i regler for spesialistutdanning av tannleger». 
  • Trinn 3: Oppdrag ventes gitt Helsedirektoratet av HOD høsten/vinteren 2018.
Fant du det du lette etter?​