​Lavere sosioøkonomisk status er blitt satt i sammenheng med høyere forekomst av en rekke ulike helseplager og økt dødelighet. Oppveksten er en viktig fase av livet, og vi tar med oss konsekvensene av ulikheter i barndommen inn i voksenlivet.

Psykolog og forsker Tormod Bøe ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge har i en rapport til Helsedirektoratet redegjort for sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykologisk utvikling hos barn og unge. Språk, sosioemosjonell- og kognitiv utvikling har betydning for barns helse og trivsel og for mulighetene til å lykkes i skolegang og arbeidsliv.

Bøe viser i denne rapporten at barns psykiske helse ikke er en naturgitt størrelse, men at familiens levekår har betydning for barns utvikling. Dette er forhold vi som samfunn kan gjøre noe med. Kunnskap om hvorfor foreldrenes utdanning og inntekt har betydning for barn og unge kan bidra både i samfunnsutviklingen og i utformingen av tjenester rettet mot barn, unge og deres familier.

Fant du det du lette etter?​