​Oslo skadelegevakt har behandlet pasienter i Storgata 40 i 117 år, og glattdager vinterstid har i alle disse årene gitt stor pasientpågang og tilsvarende stor medieinteresse. Hvor mange dager og hvor mange skader har variert fra år til år, og variasjonen skyldes nesten alltid meteorologiske forhold.

Transportøkonomisk institutt utarbeidet vinteren 1983/84 en prosjektrapport som het «Gangtrafikk på vinterføre i Oslo». Den omhandlet skader på gående på glatte fortau og gater om vinteren i Oslo. Registreringen ble gjort på Oslo skadelegevakt og Røde Kors legevakt fra 1/10 1983 til 30/3 1984. Denne rapporten har ligget til grunn for at Oslo skadelegevakt, i samarbeid med Helsedirektoratet og Statens vegvesens FoU-program BEST (Bedre sikkerhet i trafikken), gjennomførte en tilsvarende registrering av alle pasienter med utendørs fallskade som oppsøkte Oslo skadelegevakt i 2016.

Forfattere: Knut Melhuus, Henrik Siverts, Martine Enger, Malte Schmidt.

Fant du det du lette etter?​