Last ned PDF (347 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Hovedfokus i denne rapporten er skolegården, det vil si elevenes bruksareal. Dette defineres som tilgjengelig nettoareal innenfor tomtegrensen når bygninger, parkeringsplasser og annet biltrafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene elevene har til rådighet, inkludert beplantning, bevart natur og lignende.

 

skriv ut del på facebook del på twitter