​Brosjyren peker på fordelene med sykling og hvordan tilrettelegging for sykling kan gjennomføres. Sykling gir god helse, er bra for miljøet og er god samfunnsøkonomi. 

Brosjyren er laget på bakgrunn av Nasjonal sykkelstrategi – attraktivt å sykle for alle (vegvesen.no). Strategien har som mål at sykkeltrafikken skal utgjøre minst 8 prosent av alle reiser, at sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles og at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.  

Fant du det du lette etter?​