​Helsedirektoratet har gjort en vurdering av samordning av nett- og telefontjenester til ungdom som dreier seg om seksualitet og stimulerer til tiltak som kan gi en mer samordnet og slagkraftig innsats på feltet.

Rapporten er todelt. I del 1 er det foretatt en sammenlignende analyse av de tre tjenestene som får midler over statsbudsjettets kapittel 762.73 – Forebygging av uønsket svangerskap og abort: SUSS-telefonen, Sex og Samfunn og Klara-klok.no.

I del 2 er det sett på nye mulighetsrom – samordningsmuligheter mellom de store offentlige e-arenaene til ungdom Klara-klok.no og Ung.no og mellom Klara-klok.no og helsenorge.no.

Vurderingen bygger på ny forskning om ungdoms bruk av telefontjenester og dialogbaserte e-helsearenaer, oversikter og årsrapporter fra tjenestene, brukerundersøkelser og evalueringer. I analysene har direktoratet sammenlignet de ulike tjenestene og potensielle samordningsmodeller med hensyn til bruk og nedslagsfelt, funksjonalitet og brukervennlighet, faglig kvalitet og troverdighet, samt kostnader og kosteffektivitet for brukerne og samfunnet.

Fant du det du lette etter?​