​Undervisningsprogrammet FRI (fristedet.no) er et tobakksforebyggende program rettet mot elever i ungdomsskolen. Gitt fremtidig røykeadferd, hva er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av FRI?

Selv om samfunnskostnadene knyttet til røyking er store, er det ikke nødvendigvis slik at alle forebyggingstiltak rettet mot røyking er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette spørsmålet er særlig relevant i en tid hvor andelen unge dagligrøykere stadig faller. Denne analysen er en vurdering av om FRI er et samfunnsøkonomisk lønnsomt program/tiltak når målsettingen er å redusere andelen fremtidige dagligrøykere. Resultatene viser at selv med en trendmessig kraftig nedgang i andel dagligrøykere på ungdomsskolen, kan FRI være et samfunnsøkonomisk lønnsomt program også i kommende år. ​

Fant du det du lette etter?​