​Formålet med SAMDATA kommune er å utvikle styringsdata og analyser av kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet er nært knyttet til opprettelsen av det kommunale pasient- og brukerregisteret (KPR).

Rapporten SAMDATA kommune søker å gi økt kunnskap om tjenestetilbud, ressursbruk, utviklingstrekk og variasjoner i kommunale helse- og omsorgstjenester. Analysene har hatt som mål å innhente kunnskap om styrker og svakheter ved eksisterende data på kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det er også utviklet en ny interaktiv webtjenesten Samdata kommune for å bistå kommunene med tilgjengelige og relevante data på helse- og omsorgstjenester.

Fant du det du lette etter?​