​Rundskrivet inneholder krav til fylkesmennenes saksbehandling ved oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene, herunder anbefaling om kunngjøring av verv. ​

Formålet med rundskrivet er å sikre at rekruttering og oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonen skjer gjennom en åpen og forsvarlig prosess som gir tillitt til at de best kvalifiserte og egnede personene blir oppnevnt.

Fant du det du lette etter?​