Brosjyren er revidert i 2018.

Bestill papirutgave av brosjyren

Brosjyren er språklig tilpasset unge mellom 16 og 18 år, og gir på en oversiktlig måte informasjon om rettigheter ved kontakt med det psykiske helsevernet.

Det er viktig at unge som kommer i kontakt med helsetjenesten kjenner sine rettigheter. Reglene i pasientrettighetsloven kan oppleves uoversiktlig og vanskelig tilgjengelige for denne gruppen.

Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell

 

Fant du det du lette etter?​