Rapporten er en utredning av vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

Kjønnsdysfori brukes i rapporten som et samlebegrep for psykisk smerte, dypt ubehag eller plager som følge av manglende samsvar mellom egen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og det juridiske kjønnet som er tildelt ved fødsel.

En tverrfaglig ekspertgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet beskriver dagens vilkår for endring av juridisk kjønn i Norge samt tilbudene om helsehjelp til personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

  • Ekspertgruppa gir anbefalinger om nye vilkår for juridisk kjønn samt organisering av helsehjelpen.
  • Ekspertgruppen vurderer behovene for og foreslår endringer i dagens pasient- og behandlingstilbud, slik at personene det gjelder skal oppleve gode pasientforløp og sammenheng i tilbudet fra helsetjenestene. Dette vil for eksempel bety at flere enn i dag tilbys diagnostikk, behandling og annen helsehjelp, og at den enkelte tilbys individuelt tilpassede tjenester i rett tid.
  • Gruppen anbefaler at helsetjenestenes innhold skal utformes i tråd med faglige retningslinjer og prinsipper utviklet av internasjonale organisasjoner og oppdatert kunnskap. Pasienters rett til informasjon, selvbestemmelse, medvirkning og valgfrihet skal ivaretas.
  • Gruppen vurderer videre hvilke kriterier som bør gjelde for endring av juridisk kjønn og anbefaler å la en egenerklæring om manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og juridisk kjønn være vilkår for å få dette endret. I dag er vilkåret for å endre juridisk kjønn fjerning av testikler eller eggstokker og livmor, etter omfattende psykiatrisk og somatisk utredning, samt hormonbehandling.


 

Fant du det du lette etter?​