​​Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt ny forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Med hjemmel i forskriftens § 19 har Helsedirektoratet utarbeidet nye retningslinjer for turnustjenesten.

Formålet er å gi turnussteder i kommuner og helseforetak, turnusfysioterapeuter, turnusveiledere, fylkesmenn og studenter informasjon om krav til faglig innhold, administrering og valgordning i turnustjenesten. 

Merk at de nye kapitlene 3.1–3.8 ikke har kommet med i innholdsfortegnelsen. Disse finner du på side 14–20 i rundskrivet.

 

Fant du det du lette etter?​