​Som grunnlag for regjeringens neste folkehelsepolitiske melding til Stortinget, ble Helsedirektoratet bedt om å utarbeide en rapport om status, råd og anbefalinger i folkehelsearbeidet i Norge.

Denne publikasjonen er et særtrykk av kapitlet om psykisk helse i folkehelsearbeidet i rapporten Samfunnsutvikling for god folkehelse som ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2014.

Fant du det du lette etter?​