​​Formålet med informasjonsbrosjyren er å gi mest mulig nyansert informasjon om PSA-testen. PSA-testing av menn mellom 50 og 70 år har som formål å påvise prostatakreft på et tidlig stadium. Behandling kan da muligens redusere dødelighet på grunn av prostatakreft, men mange vil da bli behandlet uten at det egentlig er nødvendig.

Behandlingen innebærer en ikke ubetydelig risiko for varige forandringer og bivirkninger som kan gi redusert livskvalitet. Bakgrunnen for eventuell overbehandling er at prostatakreft påvist i et tidlig stadium kan ha et uforutsigbart forløp. Vi mangler pålitelige metoder som kan skille mellom de menn som vil ha nytte av behandling og de som har like gode leveutsikter uten behandling.

Den endelige beslutningen om det skal tas en PSA-prøve bør derfor bli tatt etter en grundig samtale med legen.

Fant du det du lette etter?​