Rapporten "Anbefalt program for regelmessige netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati" er et av tiltakene i Nasjonal diabetesplan 2017-2021.

Dagens system for øyeundersøkelser for diabetisk retinopati bygger på at pasientens lege/fastlege har ansvar for å henvise pasientene til undersøkelse hos øyelege i spesialisthelsetjenesten, som har det videre ansvaret for å følge opp pasientene så lenge det er behov for det.

Dette systemet fungerer ikke godt nok i dag da bare 60% av personer med diabetes blir regelmessige undersøkt. Tidlig diagnostikk og behandling kan forhindre unødvendig synstap og blindhet.

Det anbefalte programmet har tatt utgangspunkt i utfordringer i dagens system, slik at dette kan fungere bedre. Det er utredet hvordan det å ta netthinnefoto, tolke netthinnefoto, stille diagnosen diabetisk retinopati og følge opp pasientene kan gjøres bedre og mer effektivt enn i dag.

Målet er at over 95 % blir regelmessige undersøkt med fastsatte intervaller i tråd med retningslinjen.  


Fant du det du lette etter?​