​Rapport belyser hva private aktører bidrar med i spesialisthelsetjenesten. Det fokuseres på omfang av, og utvikling i, RHF-enes bruk av private helsetjenestetilbydere. Pasientsammensetning, geografiske variasjoner og utjevning av forbruksvariasjoner presenteres også. 

Rapporten tar for seg alle tjenesteområder; somatikk, rehabilitering, rusbehandling og psykisk helsevern.

Det gis en presentasjon av kostnader til private tjenestetilbydere. Det fokuseres på utvikling i kostnader hos private aktører sammenlignet med offentlige helseforetak. For de private aktørene belyses kostnader finansert av RHF-ene, Helfo og privatbetaling inkludert forsikringer.

Figurer og grunnlagstall til rapporten «Private aktører i spesialisthelsetjenesten».

Fant du det du lette etter?​