​Rapporten oppsummerer en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunene.​

Formålet med undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2009, har vært å synliggjøre faktorer og rammebetingelser som kan ha betydning for at disse enhetene kan legge til rette for god koordinering på individnivå.

Rapporter

Rapporten gir en nærmere presentasjon av praksis i de fem kommunene som var med i undersøkelsen.
Fant du det du lette etter?​