​Helsedirektoratet ønsker å stimulere til økt bruk av statistikk og faktagrunnlag for helse- og omsorgssektoren. Med bakgrunn i dette har det jevnlig blitt publisert artikler for å aktualisere kunnskapsgrunnlaget. 

I årets rapport vil fokuset være på personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet håper at rapporten kan være til inspirasjon for kommuner, helsemyndigheter og andre som har interesse for kunnskap om personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fant du det du lette etter?​