Last ned PDF (1.5 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​​Brosjyren gir informasjon om rettighetene som pårørende til pasient med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. 

  • Rettighetene for både pårørende til barn og unge og for pårørende til voksne omtales.
  • Rettighetene gjelder i både spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen av personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Jo sykere pasienten er, desto viktigere at pårørende involveres og desto sterkere rettigheter har pårørende.

Pårørende og pasient vil i de fleste tilfeller ha sammenfallende interesser. I noen situasjoner ønsker imidlertid pasienten ikke at pårørende skal involveres. Reglene om pårørendes rettigheter skal ivareta hensynet både til pasienten og til pårørende.

 

skriv ut del på facebook del på twitter