Brosjyren er revidert i 2018.​​

Bestill papirutgave av brosjyren

Brosjyren gir informasjon om rettighetene som pårørende til pasient med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. 

  • Rettighetene for både pårørende til barn og unge og for pårørende til voksne omtales.
  • Rettighetene gjelder i både spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen av personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Jo sykere pasienten er, desto viktigere at pårørende involveres og desto sterkere rettigheter har pårørende.

Pårørende og pasient vil i de fleste tilfeller ha sammenfallende interesser. I noen situasjoner ønsker imidlertid pasienten ikke at pårørende skal involveres. Reglene om pårørendes rettigheter skal ivareta hensynet både til pasienten og til pårørende.

Fant du det du lette etter?​