Kan ikke bestilles i papirversjon

En oversikt over avsluttede og pågående prosjekter, hvordan bevilgede midler har blitt benyttet og hva som er oppnådd med hvilke virkemidler.

skriv ut del på facebook del på twitter