​​Publikasjonen inneholder fem artikler som benytter seg av statistikk for å belyse ulike temaer innenfor omsorgstjenesten på en ny måte.

Artiklene har to hovedtemaer:

  • De store trekkene og utviklingslinjene i pleie- og omsorgsektoren
  • Samhandlingsreformen

Artiklene er ment å gi kommunenes administrative og politiske system inspirasjon til å finne lokal statistikk som kan belyse situasjonen i egen kommune. Slik kan data om brukere og tjenester brukes som redskaper i kommunenes styringsdialog.

Fant du det du lette etter?​