​Det er en helsepolitisk forventning at distriktspsykiatriske sentre skal sørge for tilgjengelige akuttjenester for vurdering og behandling av akutte psykiske kriser gjennom døgnet. Tjenesten kan ivaretas i samarbeid med andre der lokale forhold gjør det nødvendig.

Formålet med ambulante akutteam er å:

  • tilby pasientene en behandling med minst mulig innvirkning på dagliglivet, og som gjennomføres i samarbeid med pårørende og andre relevante personer i pasientens nettverk.
  • å redusere bruk av tvang, unngå unødvendige innleggelser og bidra til trygghet med bistand fra samarbeidspartnere i kommunens helse- og sosialtjeneste og øvrig tjenesteapparat.

Kunnskapsgrunnlaget for ambulante akutteam er begrenset, og formålet med denne rapporten er å gi foreløpige anbefalinger om ambulante akutteam ved DPS.

Rapporten beskriver:

  • hvordan brukermedvirkning, både for pasienten og pårørende, skal ivaretas.
  • målgruppe, organisering, bemanning og kompetanse, åpningstid.
  • innhold i utredning, behandling og samhandling. 
  • kunnskapsgrunnlaget.

Rapporten gis ut som et tillegg til veilederen Distriktpsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen

Den erstatter rapporten Du har kommet til rett sted – Ambulante akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre (IS-1358).

Fant du det du lette etter?​