Om håndboka​

Håndboken gir informasjon om hva det innebærer å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Den beskriver de praktiske sidene ved det å være arbeidsleder, og hvilke oppgaver og ansvar som forventes ivaretatt av arbeidsleder. Boka gir også veiledning om samarbeidet med andre sentrale aktører i en BPA-ordning, f.eks. forholdet til arbeidsgiver, assistenter, kommunen mv.

Håndboka er et godt hjelpemiddel både for nye og mer erfarne arbeidsledere.

Kurspresentasjon - Opplæring i BPA

Kurspresentasjon brukerstyrt personlig assistanse (PPT)

Powerpointpresentasjonen er ment som et hjelpemiddel for kommuner som skal holde kurs for saksbehandlere eller brukere/arbeidsledere i BPA-ordningen.

Presentasjonen bør tilpasses lokale forhold, og suppleres med informasjon om organisering av BPA-ordningen, lønn, personal og HMS-system i hver enkelt kommune.

Presentasjonen bygger på opplæringshåndbok i BPA og rundskriv om rettighetsfesting av BPA I-9/2015.

Fant du det du lette etter?​