​Helsedirektoratet har utredet om mer fleksibel oppgavedeling mellom helsepersonell i spesialisthelsetjenesten kan bidra til reduserte ventetider, færre flaskehalser og mer effektiv pasientbehandling.

Dette er den siste rapporten i et tredelt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (pdf)

De to første delrapportene ble publisert i september 2013:

Fant du det du lette etter?​