​​​Som oppfølging av Helsedirektoratets kartlegging og utredning om oppgavedeling i 2013, ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å iverksette forsøksprosjekt på områder hvor endret oppgavedeling kan tenkes å bidra til å redusere flaskehalser og gi mer effektive pasientforløp.​​

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å etablere og lede fire arbeidsgrupper som skulle utarbeide opplegg for iverksetting av pilotprosjekter innen definerte fagområder:

  • Bemanningssituasjonen på operasjonsstuer
  • Oppgavedeling mellom radiografer og radiologer
  • Oppgavedeling mellom patologassistenter og patologer
  • Oppgavedeling mellom sykepleiere og leger i forbindelse medskopiundersøkelser.

Fagområdene ble fordelt til de fire regionale helseforetakene som utarbeidet forslag til opplegg for hvert sitt pilotprosjekt. Kunnskapssenteret utarbeidet en Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenesten (kunnskapssenteret.no) som skulle være utgangspunkt for arbeidsgruppene. Helsedirektoratet har nå samlet beskrivelser av prosjektene i en rapport.

Fant du det du lette etter?​