Kartleggingen viser at endring i oppgavedeling mellom helsepersonell benyttes flere steder for å oppnå økt effektivitet og bedre pasientbehandling. Få endringsprosjekter er imidlertid evaluert skriftlig, og det finnes lite dokumentasjon på oppnådd effekt.

Følgende yrkesgrupper er vektlagt:

  • Operasjonsteknikere/ operasjonssykepleiere
  • Radiografer/radiologer
  • Patologassistenter/patologer
  • Sykepleiere/ leger til skopier (fiberoptiske undersøkelser)
  • Fysioterapeuter og sykepleiere/leger i oppfølging og kontroll på poliklinikker
  • Bruk av legesekretærer og annet merkantilt personell i nye og endrede roller
  • Leger/sykepleiere, stråleterapeuter, fysioterapeuter innen kreftbehandling

Dette er den andre rapporten i et tredelt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (pdf).

Fant du det du lette etter?​