Utleieboliger skal ikke medføre helsefare for leietakere. Fra 2014 gjelder tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Rundskrivet omtaler særlig tilsynet med dette.  

​Rundskrivet har to formål:  

1. Å klargjøre at kommunen kan føre tilsyn med helsemessige forhold (miljørettet helsevern) i utleieboliger.

Tilsynet kan omfatte innemiljø, radonverdier, fuktproblemer, ulykkesforebygging mv som leietaker i liten grad kan påvirke. Det kan gjelde for eksempel (fylkes)kommunale eller private utleieboliger, hybelleiligheter, hybler i studentbyer mv. Tilsyn vil kunne være aktuelt for eksempel etter henvendelse fra leietaker. 

2. Å informere om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler fra 1. januar 2014.

Fant du det du lette etter?​