​HelseIArbeid innebærer en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring, som grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Konseptet er basert på erfaringene fra iBedrift, en metode utarbeidet med finansiering fra Raskere tilbake bevilgningen.

Konseptet er resultatet av et prosjekt med bred deltakelse fra relevante fagfolk, ledet av Arbeids-og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Rapporten besvarer et oppdrag til de to direktoratene, i tiltak 32 i oppfølgingsplanen for arbeid og psykisk helse 2013–2016.

Se også hefte med kortfattet oppsummering av hovedpunktene «En kort introduksjon til HelseIArbeid».

Fant du det du lette etter?​