​Kodeverket er et nasjonalt klassifikasjonssystem for rapporterte uønskede hendelser og nesten-uhell i spesialisthelsetjenesten. Kodeverket er utarbeidet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og er utviklet av representanter oppnevnte fra de regionale helseforetakene og andre aktuelle aktører.

Kodeverket for teknisk implementering (XLSX)

Fant du det du lette etter?​