Kodeverket er et nasjonalt klassifikasjonssystem for rapporterte uønskede pasienthendelser og nesten-uhell i spesialisthelsetjenesten. Kodeverket er utarbeidet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og er utviklet av representanter oppnevnte fra de regionale helseforetakene og andre aktuelle aktører. Kodeverket og brukerveiledningen under er sist oppdaterte versjon 1.1., utgitt 1/2018.

For lokalt bruk anbefaler vi å etablere rutiner, som sikrer at man benytter sist oppdatert versjon av kodeverket (NOKUP). Siste oppdaterte versjon av kodeverket finnes på Volven (kode 7221). Kodeverket kan også hentes ut fra Volven som en webservice.

Ønsker om nye koder eller kodeendringer

Kodeverket vil oppdateres etter behov for endringer. Ved ønsker om nye koder eller kodeendringer/ slettinger skal skjema «Skjema for endringsønsker» benyttes, se under. Felter merket med * er obligatoriske.

Last ned skjema, fyll ut elektronisk og send til Meldeordning@helsedir.no

Fant du det du lette etter?​