Nordisk helsedirektørmøte nedsatte våren 2013 en arbeidsgruppe med mandat til å undersøke mulighetsområde for nordisk samarbeid innenfor prioritering. Sluttrapporten er en oppsummering av arbeidsgruppens drøftninger mht. mulighetsområde, inkludert konkrete forslag til hvordan samarbeidet på nordisk nivå kan utvikles videre.

Arbeidsgruppen utformet også en kartleggingsrapport som inneholder en systematisk oversikt fra de nordiske land over sentrale elementer og faktorer av betydning for prioriteringsområdet.

Fant du det du lette etter?​