​Nordisk helsedirektørmøte nedsatte våren 2013 en arbeidsgruppe med mandat til å undersøke mulighetsområdet for nordisk samarbeid innenfor prioritering. Denne kartleggingsrapporten er utarbeidet som grunnlag for utredningen. Rapporten inneholder en systematisk oversikt fra de nordiske land over sentrale elementer og faktorer av betydning for prioriteringsområdet. Kartleggingen ble foretatt i 2013.

Resultatet av arbeidsgruppens utredning er presentert i en egen sluttrapport. Sluttrapporten oppsummerer arbeidsgruppens drøftninger mht mulighetsområde, inkludert konkrete forslag til hvordan samarbeidet på nordisk nivå kan utvikles videre.

Fant du det du lette etter?​