Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivninger viser at det i 2035 kan mangle nærmere 80 000 personer med helsefaglig utdanning. Antall eldre i befolkningen vil øke drastisk. Nærmere én million vil være over 67 år i 2025, og en kvart million over 80 år. Færre yrkesaktive vil jobbe, betale skatt og finansiere velferdsstaten. Antall trygde- og velferdsmottakere vil øke.

Sammenlignet med andre land har Norge god personelldekning. Likevel viser framskrivninger at vi står overfor mangel på personell og kompetanse i helse- og omsorgssektoren. For å opprettholde befolkningens og tjenestenes behov er det nødvendig å utnytte de eksisterende helsepersonellressursene bedre. Dette krever ny type kompetanse, mot, endringsvilje og endringsevne.

Denne rapporten peker på fire fokusområder i møte med fremtidens utfordringer. Den definerer noen utfordringer innenfor hver av disse, og kommer med noen forslag til løsninger.

Fant du det du lette etter?​