​​Planen ble revidert i februar 2014.

Nytt i den reviderte planen:

  • Selvhjelp er nå inkludert som en viktig del av folkehelsearbeidet
  • Det gis oversikt over tidligere tiltak
  • Planen skal virke fra 2014 til 2018

Det vises også til hvordan kommuner, helseforetak, frivilligsentraler, lærings- og mestringssentre, frisklivssentraler, frivillige organisasjoner, NAV og andre instanser kan ha en sentral rolle som informatører, pådrivere og tilretteleggere for selvhjelp der mennesker bor.

Fant du det du lette etter?​