Helse- og omsorgstjenesten har de siste årene hatt stor oppmerksomhet på å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten. Dette arbeidet skal videreføres og forsterkes. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 skal bidra til en mer målrettet og samordnet innsats for trygge og sikre tjenester og bedre pasientsikkerhet. Handlingsplanen vil også kunne styrke tjenestenes evne til å etterleve krav i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Handlingsplanen definerer tiltak innenfor fire sentrale områder: Ledelse og kultur, kompetanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, nasjonale satsinger, systemer og strukturer. Målet er færre  pasientskader, en bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.


Fant du det du lette etter?​