Meldeordningen mottok rapporter fra helseforetak om prøver fra fem bronkoskoperte pasienter som viste oppvekst av multiresistent Klebsiella. Meldeordningen mener det er mye å lære av hvordan det aktuelle sykehuset har håndtert utbruddet.

Vedlegg til læringsnotat: Klebsiella - kritiske punkter (PDF)

Fant du det du lette etter?​