​Helsekostnadene som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) vil øke i de kommende ti-årene, ifølge OECD og EU. Den medisinsk-tekniske utviklingen er, og vil fortsatt være, en vesentlig kostnadsdriver i denne utviklingen.

​Rapporten:

  • vurderer om det er vesentlige trekk i den medisinsk-tekniske utviklingen som har bidratt til kostnadsvekst og/eller effektivisering i spesialisthelsetjenesten.
  • gir anslag på hvilken betydning den medisinsk-tekniske utviklingen kan få for framtidig kostnadsvekst i spesialisthelsetjenesten.
Fant du det du lette etter?​