​Matdagboken er en hjelp for den som ønsker å bli mer bevisst på kostholdet sitt. Her kan man notere alt man spiser og drikker i løpet av fire døgn. Notatene gir grunnlag for samtaler om kosthold og vurdering av behov for endringer.

I dagboken kan man skrive ned egne mål, hvordan man vil oppnå dem, og hvordan man vil takle hindringer som kan oppstå. Det er også plass til egne notater.

Matdagboken er laget for bruk i helsetjenesten. I frisklivssentralene kan dagboken brukes av deltakerne som grunnlag for individuell veiledning, i forbindelse med kurs og etter at oppfølgingsperioden er avsluttet.

Fant du det du lette etter?​