​Rapporten presenterer resultater fra en kvantitativ studie om mat og måltider i skolefritidsordningen.

Det har blitt gjennomført landsdekkende kartlegginger av mat og måltider i norske skoler siden 1991. Den siste kartleggingen i grunnskolen var i 2006 og videregående skoler var inkludert sist i 2000. Det er ikke blitt gjennomført en landsdekkende kartlegging i SFO/aktivitetsskole før. Tidligere undersøkelser har i liten grad fokusert på drift av kantiner i videregående skoler og SFO.

Rapporten er en av fem rapporter som inngår i kartlegging av mat og måltider i skoler 2013. Finn alle rapportene på siden vår om mat i skole og SFO.

Formålet med kartleggingen i 2013 var å fremskaffe oppdatert kunnskap om mat- og måltidstilbudet, samt organisering av skolemåltidet i grunnskolen, videregående og SFO. Videre var det ønskelig å kartlegge kjennskap til forskrifter og retningslinjer som omhandler skolemåltidet, undersøke hvilke innsatsfaktorer som er sentrale i arbeidet med å sikre gode rammer for skolemåltidet, og hva skoleledelsen mener er viktige områder å satse på for å sikre barn i skolen et sunt mat- og måltidstilbud.

Fant du det du lette etter?​