​Hensikten med denne rapporten er å presentere noen vurderinger som ligger bak Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide utkast til nasjonal studieplan for en ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Rapporten kan benyttes som utdypende informasjon i forbindelse med Kunnskapsdepartementets høring våren 2019 om forskrift til nasjonal faglig retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Fant du det du lette etter?​