Last ned PDF (3.1 MB)

​Rapporten er en videreføring av utredningen Gode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitet fra 2016 som gjennomgikk dagens målesystem for livskvalitet, pekte på svakheter og kom med forslag til forbedringer.

Hensikten med de nye anbefalingene er å bidra til en standardisert og nyansert verktøykasse for måling av subjektiv og objektiv livskvalitet i Norge. Rapporten gir både anbefalinger om måleverktøy for helhetlig måling av livskvalitet (egen livskvalitetsundersøkelse) og et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes i undersøkelser som ikke alene fokuserer på livskvalitet, eller som er av mindre omfang, men hvor en ønsker å dekke sentrale komponenter av livskvaliteten. Rapporten gir også en vurdering av hvordan nasjonale undersøkelser bør gjennomføres.

Rapporten finnes i både fullstendig versjon og i kortversjon.

Fant du det du lette etter?​