​Rapporten belyser og dokumenterer våre vurderinger og faglige anbefalinger når det gjelder en eventuell fremtidig subsidieringsordning for prevensjon til unge kvinner.

Vurderingen bygger på:

  • anbefalinger fra WHO
  • internasjonale studier og kunnskapsoppsummeringer
  • erfaringer fra land som har gjennomført subsidieringsordninger med prevensjon for kvinner.
Fant du det du lette etter?​