Last ned PDF (7.1 MB)

Helsedirektoratets egen gjennomgang av helsesektorens innsats under 22. juli, samt samarbeidet med andre nødetater og frivillige.

Gjennomgangen har tre hovedmål:

  • Dokumentere og vurdere hvordan helsesektoren håndterte sine oppgaver, herunder å avdekke eventuelle læringsområder som kan gi grunnlag for å endre håndteringen av lignende situasjoner i fremtiden.
  • Gi korrekt grunnlag for informasjon om helsetjenestens handlinger, erfaringer og vurderinger. Dette arbeidet foregår parallelt med den øvrige vurderingen av terrorangrepet, som gjennomføres av den regjeringsoppnevnte 22. juli-kommisjonen.
  • Etter eventuell anmodning fra 22. juli-kommisjonen å bistå kommisjonen i deler av dens arbeid.​
Fant du det du lette etter?​