Helsedirektoratet har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å levere en årlig rapport som analyserer sentrale elementer i utviklingen i legeårsverk og antall leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Siden 2013 har kommunene og de regionale helseforetakene (RHF-ene) frihet til selv å opprette stillinger for leger. Helsedirektoratet skal ved de årlige rapportene følge med på hvordan legemarkedet utvikler seg etter at reguleringen av stillingene ble avviklet.

Fant du det du lette etter?​