​Formålet med rapporten er å gi en oversikt over fysisk aktivitet i et bredt samfunnsmessig perspektiv, og å legge grunnlaget for en forsterket satsing på å øke befolkningens aktivitetsnivå og redusere stillesitting.

Rapporten innleder med en kort omtale av

Videre er det sett på helseeffekter av fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet og samfunnsøkonomiske beregninger, i tillegg til befolkningens aktivitetsnivå totalt og i lys av anbefalingene om fysisk aktivitet.

Når det gjelder tilrettelegging for fysisk aktivitet er det sett på helhetlig lokalsamfunnsutvikling, herunder:

  • nærmiljøutvikling
  • barnehager og skoler
  • arbeidsliv
  • friluftsliv
  • idrett
  • treningssenterbransjen
  • helsetjenesten​
Fant du det du lette etter?​