Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene.

Det er utarbeidet rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontorene som skal bidra til å sikre en god og lik tilnærming ved tildeling av tjenester.

Hensikten med kriterier for tildeling av tjenester er først og fremst å sikre søkerne en helhetlig, tverrfaglig og likeverdig vurdering i forhold til de ulike omsorgstjenestene som tilbys. ​

Fant du det du lette etter?​