​I «Sammen – mot kreft, Nasjonal kreftstrategi 2013–2017» er ett av fem hovedmål: Flere skal overleve og leve lenger med kreft. Helsedirektoratet fikk i 2014 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomgå status for kreftkirurgien i Norge. Denne rapporten er svar på dette oppdraget.

Fant du det du lette etter?​