Kompetanseløft 2020 er Regjeringa sin plan for rekruttering, kompetanse- og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstenesta fram mot år 2020.

Denne rapporten viser kva Kompetanseløft 2020 inneheld av oppgåver og tiltak i budsjettåret 2017. Oversikten gir ikkje eit endeleg oversyn over alle tiltak og oppgåver som kan kome i planperioden fram til år 2020. Planen vil vere kontinuerleg i utvikling og tiltaka kan endre seg undervegs.

 

Fant du det du lette etter?​